Team:Paris Saclay

From 2014.igem.org

(Difference between revisions)
(We let you discover our FastLemon)
Line 66: Line 66:
iGEM Paris Saclay와 함께 당신의 터부를 버리세요!
iGEM Paris Saclay와 함께 당신의 터부를 버리세요!
<html></div></html>
<html></div></html>
-
<html><div id="dutchversion" class="invisible"></html>
+
<html><div id="norvegianversion" class="invisible"></html>
Synthetische biologie heft het vermogen om de visie van de maatschappij te veranderen zoals on beeld van wat levende wezens zijn.
Synthetische biologie heft het vermogen om de visie van de maatschappij te veranderen zoals on beeld van wat levende wezens zijn.
Line 84: Line 84:
''This abstract was translated to Polish by [http://2014.igem.org/Team:Warsaw iGEM Warsaw] under our [http://2014.igem.org/Team:Paris_Saclay/Outreach/Collaborations collaborations].''
''This abstract was translated to Polish by [http://2014.igem.org/Team:Warsaw iGEM Warsaw] under our [http://2014.igem.org/Team:Paris_Saclay/Outreach/Collaborations collaborations].''
<html></div></html>
<html></div></html>
-
<html><div id="norwegianversion" class="invisible"></html>
+
<html><div id="dutschversion" class="invisible"></html>
Syntetisk biologi er en mulighet til et paradigmeskifte i samfunnet med tanke på vår oppfatning av hva levende ting er. Hvis vi tar bort bakteriers ”unødvendige” funksjoner og får dem til å produsere ting som vi trenger, vil disse bakteriene fremdeles betraktes som levende organismer, eller har de blitt maskiner? For å sette fokus på denne problemstillingen har vi valgt en kunstnerisk tilnærming ettersom Bio-Kunst er en av de beste måtene å sette i gang en samfunnsdebatt på. Vi har skapt en konsept organisme som reflekterer denne problemstillingen. Vi har modifisert E. coli-bakterier til å produsere lukt og etterlikne modningsprosessen til en sitron. En blanding av bakterier og vekstmedium blandes sammen:  Det vil lukte som, modne som og se ut som, en sitron, men ”Ceci n’est pas un citron” – dette er ikke en sitron… eller er det?
Syntetisk biologi er en mulighet til et paradigmeskifte i samfunnet med tanke på vår oppfatning av hva levende ting er. Hvis vi tar bort bakteriers ”unødvendige” funksjoner og får dem til å produsere ting som vi trenger, vil disse bakteriene fremdeles betraktes som levende organismer, eller har de blitt maskiner? For å sette fokus på denne problemstillingen har vi valgt en kunstnerisk tilnærming ettersom Bio-Kunst er en av de beste måtene å sette i gang en samfunnsdebatt på. Vi har skapt en konsept organisme som reflekterer denne problemstillingen. Vi har modifisert E. coli-bakterier til å produsere lukt og etterlikne modningsprosessen til en sitron. En blanding av bakterier og vekstmedium blandes sammen:  Det vil lukte som, modne som og se ut som, en sitron, men ”Ceci n’est pas un citron” – dette er ikke en sitron… eller er det?
Med dette inviterer vi alle til å tenke over hvilke muligheter og etiske grenser vi har når vi designer levende skapninger.
Med dette inviterer vi alle til å tenke over hvilke muligheter og etiske grenser vi har når vi designer levende skapninger.

Revision as of 00:01, 18 October 2014

Project Abstract: This is not a lemon!

Paris Saclay university.png

Synthetic Biology has the power of potentially changing paradigms of society such as our conception of what living beings are. If we deprive bacteria from all their “unnecessary" functions and have them produce what we need and desire, do these bacteria still possess the status of living organisms or have they become machines? To raise and explore this question, we adopted an artistic approach. Indeed, we think that Bio-Art is one of the best ways to reach the citizens and to spark debate and reflection.

We decided to create a concept organism that would reflect these interrogations. We plan to modify Escherichia coli in order to produce the fragrance of a lemon and simulate the ripening process of a lemon by changing its color gradually from green to yellow. A mixture of bacteria and solid growth medium will be moulded in a lemon shape: it will smell like a lemon, ripe like a lemon and look like a lemon, but "ceci n’est pas un citron” - this is not a lemon… or is it?

With this project we invite everyone to think about the upcoming opportunities and the necessary ethical limits of designing living beings.

When iGEM Paris Saclay gives you lemons, break your taboos!

We let you discover our FastLemon

[Mettre la vidéo de maher]

We are social!

Follow our tweets by @iGEMParisSaclay, check our photos on @iGEMParis and be updated with our news on iGEMParisSaclay's wall.