Team:HZAU-China/Attributions

From 2014.igem.org

<!DOCTYPE html> 2014HZAU-China

Attributions

Molecular cloning:

Design and construction of input module: Wang Lu, Lu Yuan, Zheng Yihui, Guo Xiaoxue

Design and construction of processing module: Zheng Yihui, Liu Zhixiang, Zhang Yajing, Lu Yuan, Luo Xudong, Guo Xiaoxue

Helper: Li siqi, Tian Liu

Design and construction of output module: Liu Zhixiang, Zhang Yajing

CrRNA building: Wang Lu, Yi Zhongxia

Spinach RNA aptamer Standardization: Zhang Yajing

Characterization:

Lox 71 test: Liu Zhixiang, Wang Lu, Lu Yuan, Li siqi

Promoter test: Lu Yuan

Input module test: Tian Liu

RNA aptamer test and Fluorophore synthesis: Li siqi, Zhang yajing, Liu Zhixiang, Wang Qian, Wu Yibo

Processing module test: Zhang Yajing, Tian Liu

HUST promoter test: Tian Liu

Model and data analysis:

Han Yichao, Zhang Qian

Helper: Zhao Mengya

Art design :

Liu Chang, Lu Huifang, Zhao Dan, Liu Guangmin

Wiki:

Zhang Peijing, Song Jiaming

Safety´╝Ü

Yang Mian, Li Siqi

CCiC meetup:

Tian Liu, Lu Huifang and everyone in this team

HP&Policy:

Yang Mian, Li Fuyao, Li Shangjin and everyone in this team

Contacts
  • No.1, Shizishan Street, Hongshan District
    Wuhan, Hubei Province
    430070 P.R.China
  • Wechat : hzauigem
  • QQ Group : 313297095
  • YouTube : hzauigem